Начало

Какви услуги предлагаме

 • Подбор на персонал

  В основата на успешния бизнес и развитието на една организация стои най-важната инвестиция - човешкият ресурс.

 • Оценка на персонал

  Оценката на персонала е една от ключовите елементи в системата на управлението заедно и наравно с подбор, обучение, развитие и възнаграждение.

 • Обучение на персонал

  Квалифицираните служители са в основата на успешния бизнес. "Хюман Системс" ООД спомага за повишаването на професионалната компетентност на служителите Ви.

Основни стъпки при подбор на персонал

Подбор на персонал
 • Дефиниране на профил
 • Уточнения и среща
 • Процес на подбор
 • Договаряне на условията

Контакти