Как да използвате невербалната комуникация

Проучванията относно интервюто за работа показват, че невербалната комуникация е толкова важна, колкото и езиковото общуване. Понякога интервюто за работа започва много по-рано от насрочения час, защото докато чакате, Ви наблюдават - какво правите всъщност - пушите цигара, дъвчете дъвка, а как сте облечен, как говорите по мобилния си телефон?

Докато чакате

Бъдете приятелски настроен, но не се натрапвайте. Препоръчително е да минете без телефонни разговори, по-добре бъдете тихи и изчакайте търпеливо. Подайте ръка при запознанството си с интервюиращия Ви.

Невербалната комуникация по време на интервю

 • Направете контакт с очи с интервюиращия за няколко секунди
 • Усмихнете се в подходящ момент, докато интервюиращият Ви говори
 • Бъдете любезен и поддържайте добър тон
 • Не говорете нито твърде високо, нито твърде тихо. Говорете ясно и категорично
 • Старайте се да седите изправен
 • Постарайте се да сте леко наведен напред към масата
 • Не се облягайте назад на стола
 • Дръжте краката си на пода
 • Изглеждайте заинтересован
 • Слушайте внимателно въпросите
 • Не прекъсвайте интервюиращия Ви
 • Останете спокоен. Дори ако сте били уволнен, не показвайте емоции, като гняв или негодувание
 • Не сте сигурни какво да правите с ръцете си? Дръжте химикалката си или оставете ръцете си да почиват на облегалките на стола или около тялото Ви
 • Не забравяйте да благодарите на интервюиращия Ви за отделеното време за среща с вас

Какво е най-важно да запомните?

Че невербалната комуникация дава допълнителна информация на интервюиращия за Вас. Важно е изражението на лицето, стойката на тялото, интонацията на гласа, външния вид и поведението Ви, като цяло. В процеса на провеждането на интервюто Вие изпращате множество невербални съобщения, които имат съществено значение, наравно с другите Ви умения и компетенции т. е интервюиращият оценява кандидатите и въз основа на невербалната комуникация