Обучение на персонал

"Хюман Системс" ООД има удоволствието да Ви предложи една от най-важните си услуги - тренинг, обучения за мениджъри и техните екипи. Целта на предлаганата от нас услуга е да Ви помогне за повишаването на професионалната компетентност на Вас и служителите Ви.

Професионалистите в Хюман системс са разработили програми, които вече са били пробирани и са доказали своята ефективност в институции и организации.

Най-общо тренингът се води от двама водещи, предназначен е за групи от 12-15 участници. Обикновено се провежда за два дни, като целта е максимално абстрахиране на участниците от други ангажименти и отдаване на обучението за пълното му по-нататъчно вработване. Използваната методика е учене чрез съпреживявне. Методите в програмите са интерактивни методи на обучение включващи обучителна презентация, обучения в умения, дискусии, игри, постсесийни задачи. Използват се въпросници и дневници, аудио и видео филми.

Вашата оценка относно ефективността на тренинг-обучението ще бъде поставена след края на обучението, като в началото и в края на курса се измерят нивата на придобитите знания и умения.