Психология на деловото общуване

Цел:

Подобряване на базисните комуникативни умения.

Развиване на умения за себеизразяване.

Основна тема:

Оптимизиране на успехите на деловото общуване.

Съдържание:

  • Практика;
  • Теоретична част;
  • Ролеви игри;
  • Упражнение с цялата група;
  • Упражнение в малка група;
  • Обсъждане

Клиенти:

Всички желаещи развиване на конкретни аспекти на взаймодействие с другите.

Продължителност:

6 часа