Решаване на конфликтни ситуации

Целта на програмата е обучаемите да :

  • Да осъзнаят механизмите на собственото си поведение и подобрят уменията си;
  • Да могат да отстояват собствената си позиция без участието на агресивно или пасивно поведение при назряла конфликтна ситуация;
  • Да формират по-висока социална компетентност, помагаща им за успешно развитие и кариера.

Основни теми:

Предистория на конфликтната ситуация. Изход от конфликта. Как да не допуснем напрежение между хората в екипа.

Съдържание:

  • Практика;
  • Теоретична част;
  • Ролеви игри;
  • Упражнения с цялата група;
  • Упражнение в малки групи;
  • Обсъждане

Клиенти:

Мениджъри средно и висше управленско ниво в малкия и среден бизнес.

Екипи работещи в условия на повишено напрежение.

Продължителност:

10 часа